ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ

เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนอะ ว่าแต่แล้วภาษาอังกฤษเขามีคำเรียกความสัมพันธ์แบบนี้กันไหมนะ แล้วเขาเรียกว่าอะไรกันละ

คำตอบก็คือ มีจ้า ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Situationship
หมายถึงความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน แต่ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ไปเที่ยว กินข้าวดูหนังด้วยกัน โดยที่ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน
โดยคำว่า Situationship มาจากคำว่า Situation ที่แปลว่าสถานการณ์ ณ ตอนนั้น + -ship ที่แปลว่าตำแหน่ง ความสัมพันธ์

ตัวอย่างการใช้คำว่า Situationship ในประโยคภาษาอังกฤษ
You and I are in a situationship.
I have not been in relationships, but I have been in situationships.
You need to stop wasting you time with her in this situationship.

ทีนี้เพื่อนๆก็ทราบกันแล้วว่าจะระบุนิยามความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Situationship ซึ่งถ้าหากเราพัฒนาเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเป็น Relationship จะดีกว่ามากๆเลยจริงไหมเพื่อนๆ