ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ

เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนอะ ว่าแต่แล้วภาษาอังกฤษเขามีคำเรียกความสัมพันธ์แบบนี้กันไหมนะ แล้วเขาเรียกว่าอะไรกันละ คำตอบก็คือ มีจ้า ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Situationship หมายถึงความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟน แต่ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆ ไปเที่ยว กินข้าวดูหนังด้วยกัน โดยที่ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน โดยคำว่า Situationship มาจากคำว่า Situation ที่แปลว่าสถานการณ์ ณ ตอนนั้น + -ship ที่แปลว่าตำแหน่ง ความสัมพันธ์ ตัวอย่างการใช้คำว่า Situationship ในประโยคภาษาอังกฤษ You and I […]

Read Article →