โจ๊ก ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

อยากกินโจ๊กจัง ว่าแต่คำว่า โจ๊กในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรกันนะ ใช้คำว่า joke หรือเปล่า

คำว่าโจ๊กในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Congee หรือ Rice porridge
ส่วน Joke นั้นไม่ได้แปลว่าโจ๊กนะ คำนี้แปลว่าตลกหรือเรื่องโจ๊ก นั้นเอง

ตัวอย่างการใช้คำว่า congee และ Rice porridge ในประโยคภาษาอังกฤษ
What would you like to eat?
Can I have congree please.
Can I have Rice porridge please.

Congee is a type of rice porridge or gruel eaten in Asian countrie.

บางครั้งคำบางคำในภาษาอังกฤษก็ออกเสียงเหมือนในภาษาไทย แต่ว่ามันมีความหมายคนละความหมายเลยนะสิ เวลาใช้งานก็ต้องระวังกันด้วยนะ อย่าไปใช้ปะปนกันในชีวิตประจำวันกันละ