โจ๊ก ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

อยากกินโจ๊กจัง ว่าแต่คำว่า โจ๊กในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรกันนะ ใช้คำว่า joke หรือเปล่า คำว่าโจ๊กในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Congee หรือ Rice porridge ส่วน Joke นั้นไม่ได้แปลว่าโจ๊กนะ คำนี้แปลว่าตลกหรือเรื่องโจ๊ก นั้นเอง ตัวอย่างการใช้คำว่า congee และ Rice porridge ในประโยคภาษาอังกฤษ What would you like to eat? Can I […]

Read Article →