แอลกอฮอล์ ล้างมือ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ

มีใครสังเกตกันไหมว่าคำว่า แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเจลล้างมือ ภาษาอังกฤษ เราเรียกได้ว่าอะไร

คำตอบก็คือ Hand sanitizer หรือ Sanitizer อาจจะเรียกแบบง่ายๆว่า Hand gel ก็ได้เช่นกัน

คำว่า Sanitizer นั้นหมายถึง สารหรือน้ำยาแอลกอฮอล์ที่ระงับเชื้อโรคหรือแบคทีเรียได้
โดย Sanitizer หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดได้ต้องมีส่วนส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70%

ตัวอย่างการใช้คำว่า Hand sanitizer ในประโยค
He always carries hand sanitizer.
Hand Sanitizer – Organic Moisturizing Hand Sanitizer kills 99.9 percent of all known germs.
Take antibacterial hand gel with you when camping.
They also tend to carry hand sanitizer lotion.
Hand gels are faster and easier to use than soap.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.