แอลกอฮอล์ ล้างมือ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ

มีใครสังเกตกันไหมว่าคำว่า แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเจลล้างมือ ภาษาอังกฤษ เราเรียกได้ว่าอะไร คำตอบก็คือ Hand sanitizer หรือ Sanitizer อาจจะเรียกแบบง่ายๆว่า Hand gel ก็ได้เช่นกัน คำว่า Sanitizer นั้นหมายถึง สารหรือน้ำยาแอลกอฮอล์ที่ระงับเชื้อโรคหรือแบคทีเรียได้ โดย Sanitizer หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดได้ต้องมีส่วนส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ตัวอย่างการใช้คำว่า Hand sanitizer ในประโยค He always […]

Read Article →