แก้วน้ำแบบไหน ใช้อะไรดีนะ Cup, Glass, Mug

บางครั้งศัพท์ง่ายๆ อย่างคำว่า แก้วน้ำ ก็ทำให้เราสับสนว่าแก้วแบบไหน ควรใช้คำศัพท์คำไหน

Cup = ถ้วย หรือใช้กับถ้วยน้ำชาก็ได้
cup

ตัวอย่าง : Would you like a cup of tea or coffee?

Glass = แก้ว สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ หากเติม –es จะหมายถึงแว่นตา Glasses

glass

ตัวอย่าง : Glass beads designed to attach to the hoops.

Mug = แก้วน้ำที่มีหู หรือเหยือก

mug

ตัวอย่าง : Mug of hot cocoa, whither robin followed twenty minutes later.

เมื่อรู้จักแก้วแต่ละประเภทกันแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะจ๊ะ