เล่าเรื่องกิจกรรมในโรงเรียนต่างแดน ตอน ทำขนม Banana Muffin

กิจกรรมที่เราได้ไปร่วมในขณะเรียนภาษาที่ออสเตรเลียอีกกิจกรรมก็คือ กิจกรรมที่เรียกว่า Cooking Class โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารWeek ที่ 2 ของเทอม และตอนที่เราไปร่วมเป็นการทำขนม Banana Muffin ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เค้ารับเพียงแค่ 30 คนเท่านั้น และแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาๆละ 15 คน สำหรับการทำกิจกรรมนั้นทางเจ้าหน้าที่จะเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบให้เราทุกอย่าง ตั้งแต่สูตรการทำขนม ส่วนผสม เครื่องไม้เครื่องมือในการทำ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอนทำขนม Banana Muffin

เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกลุ่มเฉพาะเล็กๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะดูและนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทุกคนจะได้ฟังพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ เพราะกิจกรรมนี้ต้องอาศัยการสื่อสารกันมากพอสมควร ผู้สอนก็จะแจ้งอัตราส่วนการทำขนมและชนิดของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำต่าง ในขณะที่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมก็จะต้องใส่ใจขั้นตอนการทำอย่าละเอียด โดยสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะทำขนม Banana Muffin ออกมาในรูปแบบของตัวเอง

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมการทำขนม Banana Muffin ใน Cooking Class นอกจากจะได้ทานขนมอร่อยผีมือตัวเองแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษในครัว ได้ทักษะการทำขนม และได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติด้วย เพราะการทำขนมร่วมกันนั้นทำให้ละลายพฤติกรรมและเพิ่มโอกาสในการพูดคุยกันมากขึ้น สนิทกันมากขึ้นด้วย

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Ingredients (N.) แปลว่า ส่วนผสม , ส่วนประกอบอาหาร