เรื่องของ Shall we/I

เรื่องของ Shall we และ Shall I เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเราสามารถนำประโยคเหล่านนี้มรใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวัน หรือบางครั้งอาจจะเคยได้ยินคนใกล้ตัวใช้ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจและดูตัวอย่างการใช้งานประกอบกัน

เราจะใช้ Shall เพื่อเป็นการแนะนำ โดย

Shall I คือ เป็นการช่วยคนอื่น เช่น

 • Shall I drive us to the beach?
 • Shall I cook for us
 • Shall I buy us tickets?
 • Shall I turn-on the box?
 • Shall I make us coffee?
 • Shall I take us to the mall?

Shall we  คือ การทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่น

 • Shall we have dinner?
 • Shall we go to the beach?
 • Shall we have coffee?
 • Shall we go to the mall?
 • Shall we go to a movie?
 • Shall we play video games?