เรื่องของ may, might กับ likely, probably

เพื่อนสงสัยกันไหมว่า คำว่า may, might, likely, probably ทั้ง 4 คำนี้แปลว่าอาจจะ มีความเป็นไปได้ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะ?

may กับ might ถ้าเป็นภาษาพูดฝรั่งจะเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้ความหมายเหมือนกันไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าพูดในเชิงแกรมม่าแล้ว may มีความเป็นไปได้น้อยกว่า may

ส่วน probably กับ likely โดยทั้งสองคำนี้จะมีความหมายเหมือนกัน ก็คือน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้มากกว่า may กับ might
หากเรามาเรียงความเป็นไปได้จาก มาก ไปน้อย จะเรียงตามด้านล่างนี้เลยคือ

probably เป็นไปได้มากที่สุด ส่วน might น้อยที่สุด
(probably หรือ likely) > may > might
ทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่า may, might, likely, probably ทั้ง 4 คำนี้ต่างกันอย่างไร