เรื่องของ may, might กับ likely, probably

เพื่อนสงสัยกันไหมว่า คำว่า may, might, likely, probably ทั้ง 4 คำนี้แปลว่าอาจจะ มีความเป็นไปได้ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะ? may กับ might ถ้าเป็นภาษาพูดฝรั่งจะเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้ความหมายเหมือนกันไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าพูดในเชิงแกรมม่าแล้ว may มีความเป็นไปได้น้อยกว่า may ส่วน probably กับ likely โดยทั้งสองคำนี้จะมีความหมายเหมือนกัน ก็คือน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้มากกว่า may กับ might หากเรามาเรียงความเป็นไปได้จาก […]

Read Article →