เรื่องของการเขียนเรียงตัวเลขบอก วัน เดือน ปี

17111109088_bc15dcc27a_b

มีใครเคยสังเกตไหมว่า การเขียนตัวเลขบอกวัน เดือน ปี ของแต่ละประเทศนั้นเขียนเรียงไม่เหมือนกันเลย ยกตัวอย่างเช่น 11/12/2016 ถ้าเป็นบ้านเรา หมายความว่า วันที่ 11 เดือน 12(ธันวาคม) ปี 2016 จากตัวอย่างเดียวกันถ้าเป็นอเมริกาจะหมายถึง วันที่ 12 เดือน 11 (พฤษจิกายน) ปี 2016

ซึ่งแต่ละประเทศนิยมการเขียน วัน เดือน ปี หลากหลายรูปแบบ แต่ว่าเราสามารถแบ่งได้กว้างๆเป็น 3 แบบนั้นก็คือ
1. DMY หรือ Day/Month/Year ประเทศที่นิยมใช้เช่น ไทย, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส
2. MDY หรือ Month/Day/Year ประเทศที่นิยมใช้เช่น อเมริกา แคนาดา
3. YMD หรือ Year/Month/Day ประเทศที่นิยมใช้เช่น ญี่ปุ่น

ในแต่ละ 3 แบบนี้ ถ้าจะบอกว่า วันที่ 11 เดือน 12 (ธันวาคม) ปี 2016 ก็สามารถเขียนได้ดังนี้
แบบ DMY หรือ Day/Month/Year เขียนได้ว่า 11/12/2016
แบบ MDY หรือ Month/Day/Year เขียนได้ว่า 12/11/2016
แบบ YMD หรือ Year/Month/Day เขียนได้ว่า 2016/12/11

นอกจากนี้ 3 แบบที่ว่าไปแล้ว ก็ยังมีแบบย่อยๆอีกโดยใช้ เครื่องหมายที่ไม่ใช้ ทับ(/) ในการแบ่งแยกวันเดือนปี เช่นใช้ จุด(.) หรือ ขีดแทน(-)
ตัวอย่าง เช่นที่เยอรมนีใช้ จุด(.) ในการแบ่ง : Day.Month.Year 11.12.2016

ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะทราบกันแล้วนะว่าการเขียนเรียงวันเดือนปี มีกี่แบบ เวลาอ่านหรือนำเอาไปใช้ก็พยายามนำเอาไปใช้ให้ถูกต้องตามความนิยมของแต่ละที่นะจ๊ะ