เรื่องของการเขียนเรียงตัวเลขบอก วัน เดือน ปี

มีใครเคยสังเกตไหมว่า การเขียนตัวเลขบอกวัน เดือน ปี ของแต่ละประเทศนั้นเขียนเรียงไม่เหมือนกันเลย ยกตัวอย่างเช่น 11/12/2016 ถ้าเป็นบ้านเรา หมายความว่า วันที่ 11 เดือน 12(ธันวาคม) ปี 2016 จากตัวอย่างเดียวกันถ้าเป็นอเมริกาจะหมายถึง วันที่ 12 เดือน 11 (พฤษจิกายน) ปี 2016 ซึ่งแต่ละประเทศนิยมการเขียน วัน เดือน ปี หลากหลายรูปแบบ แต่ว่าเราสามารถแบ่งได้กว้างๆเป็น 3 […]

Read Article →