เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษระหว่าง “Worth it” และ “For good”

มาเรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษกันต่อ โดยบทความนี้จะเป็นคู่ Common expressions ที่น่าสนใจและคาดว่าจะมีประโยชน์กับผู้เรียนหลายๆท่านอย่างแน่นอนเพราะ เราสามารถนำคำทั้ง 2 มาใช้ได้ง่ายและบ่อยในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งคู่ของคำทั้ง 2 ที่จะนำเสนอฝนบทความนี้ก็คือ “Worth it” และ “For good” คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แสดงออกในทางภาษาและให้ความหมายที่ดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ในความจริงแล้วไม่ได้เหมือนกันเลย จึงได้นำทั้ง 2 คำมาอธิบายพร้อมกันและยกตัวอย่างให้เห็นภาพ มาดูรายละเอียดกันเลย

Worth it =  ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะได้ความหมายในเชิงว่า คุ้มค่า คุ้ม มาลองดูตัวอย่างประโยคกัน

ตัวอย่าง

  • It’s a tough hike to the top but the view worth it.
  • Don’t go to watch that movie. It’s not worth it.
  • Don’t waste your tears over him. He’s not worth it.

 

For good = Forever / Stopped / Finished permanently โดยแปลได้ว่า จบแล้ว หยุดแล้ว ตลอดไป ลองดูตัวอย่างประโยคได้ดังนี้

ตัวอย่าง

  • A: I’m going back to Thailand next month.

B: Oh really? For good?

A: No, Just for a month.

  • She’s done with studying for good.
  • This time, they’re broken up for good. (Not getting up together)
  • I stopped playing tennis for good.
  • He stopped smoking for good.

 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 คำนี้ ไม่ได้มีความหมายในการแสดงออกที่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นเวลาจะนำไปใช้ต้องมีความเข้าใจเสียก่อนว่าเราเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว จึงควรนำไปใช้ ขอสรุปอีกทีว่า Worth it แปลว่าคุ้มค่า ในขณะที่ For good แปลว่า หยุดแล้ว หรือจบแล้ว ในเชิงของ Common expressions