เรียนรู้คำนามในภาษาอังกฤษฉบับสั้นแต่ได้ใจความ

Noun หรือคำนามในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ เพราะในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปคำนามมักจะแฝงอยู่ในประโยคนั้นๆ เมื่อไหร่ที่เราสามารถแยกออกว่าคำไหนเป็นคำนาม เราก็จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้ง่ายขึ้น แต่ในภาษาอังกฤษก็มีคำนามหลายรูปแบบ มีหน้าตาการสะกดที่ทำให้บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่คำนามหรือไม่ ดังนั้นมาเรียนรู้คำนามที่ควรรู้แต่ละประเภทกัน

คำนาม หมายถึง สิ่งที่นิยาม คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งต่างๆ เช่น ครู โรงเรียน นักเรียน สมุด เป็นต้น

  • Proper Nouns เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อทะเล ชื่อภูเขา
  • ตัวอย่าง Proper Nouns : Jack , Thailand, September, Samsung
  • Possessive’s Nouns เป็นคำนามประเภทแสดงความเป็นเจ้าของ อาจจะมี ‘s
  • ตัวอย่าง Possessive’s Nouns : Jan’s house , My parents’ car
  • Noun as Adjective บางครั้งคำนามก็ทำตัวมันเองเป็นคล้ายๆคำคุณศัพท์ กล่าวคือมันจะทำหน้าที่ขยายคำนามตัวที่อยู่ด้านหลังของมัน ฉะนั้น Noun as Adjective ก็จะมีตำแหน่งวางอยู่หน้าคำนามที่ขยาย
  • ตัวอย่าง Noun as Adjective: Bathroom , love story , head phone