เราเป็นส่วนเกิน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร


มีใครสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราจะบอกว่า เราเป็นส่วนเกิน เป็นภาษาอังกฤษจะพูดได้ว่าอย่างไรนะ

การบอกกว่า เป็นส่วนเกินหรือก้างขว้างคอกับคนที่เป็นแฟนกัน เราสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่า Third wheel หรือ Fifth wheel ก็ได้

ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่า Third wheel ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง ล้อที่สาม ที่มองว่าเป็นส่วนเกินมาจากการเปรียบเทียบกับรถที่มี 2 ล้อ(รถจักรยานหรือจักรยานยนตร์)

และในแบบเดียวกันกับ Fifth wheel ล้อที่ห้า ที่เป็นการมองว่าเป็นส่วนเกินมาจาก รถที่ปกติมี 4 ล้อ (รถยนต์)

ตัวอย่างการใช้คำว่า Third wheel และ Fifth wheel ในประโยค
I was the only person at the dinner party without a date. I felt like a third wheel.

As the third person along on their date, I felt like a fifth wheel.

และนี้ก็เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า เป็นส่วนเกิน นั้นเอง