เราเป็นส่วนเกิน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

มีใครสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราจะบอกว่า เราเป็นส่วนเกิน เป็นภาษาอังกฤษจะพูดได้ว่าอย่างไรนะ การบอกกว่า เป็นส่วนเกินหรือก้างขว้างคอกับคนที่เป็นแฟนกัน เราสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่า Third wheel หรือ Fifth wheel ก็ได้ ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่า Third wheel ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง ล้อที่สาม ที่มองว่าเป็นส่วนเกินมาจากการเปรียบเทียบกับรถที่มี 2 ล้อ(รถจักรยานหรือจักรยานยนตร์) และในแบบเดียวกันกับ Fifth wheel ล้อที่ห้า ที่เป็นการมองว่าเป็นส่วนเกินมาจาก รถที่ปกติมี 4 ล้อ (รถยนต์) […]

Read Article →

from scratch หมายความว่าอะไรนะ?

หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินสำนวนที่ว่า Make something from scratch หรือ … from scratch แต่ไม่ทราบว่ามันมีความหมายว่าอะไร … from scratch เป็น สำนวน Idioms ที่มีความหมายว่า เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย หรือ เริ่มต้นจากศูนย์ (จากเริ่มต้นจริงๆ) นั้นเอง ตัวอย่างประโยคที่ใช้… from scratch ในประโยคก็ เช่น Make something from […]

Read Article →