เปิดเทอมวันแรก Part 1 (รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ)

มาฟังกันต่อกับชีวิตการเรียนภาษาในห้องเรียนต่างแดนกัน ซึ่งใน Partนี้ เราจะเล่าเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนก่อน เป็นอันดับแรก โดยอย่างที่เคยบอกไปว่าเราเลือกเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปหรือ General English (GE) ในช่วงแรก ดังนั้นเนื้อหาที่เราจะเล่าในบทความนี้ก็จะเป็นข้อมูลของชั้นเรียน GE เท่านั้น ซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างกับชั้นเรียนประเภทอื่นบ้าง สำหรับวันแรกที่เราไปถึงห้องเรียน คุณครูประจำห้องของเราจะแจกเอกสาร Course Syllabus , หนังสือเรียน และ สมุด Diary แล้วครูก็จะอธิบายรูปแบบการเรียนให้ฟังดังนี้
1.เวลาเรียน : ปกติเวลาเรียน จะมี 2 แบบ คือ เรียน 8.30 น. – 14.30 น. และ 10.30 น. – 16.30 น. ซึ่งส่วนใหญ่ GE จะเรียนในช่วงเวลาแบบแรก ดังนั้นรายละเอียดเวลาย่อยของแบบแรกคือ
-8.30 น. – 10.30 น. = เรียนในห้องเรียนช่วงเช้า
-10.30 น. – 11.30 น. = การเรียนรู้แบบอิสระ สามารถใช้ห้อง ILC (Independent Learning Centre)ได้
-11.30 น. – 12.30 น. = เวลารับประทานอาหารกลางวัน
-12.30 น. – 14.30 น. = เรียนในห้องเรียนช่วงบ่าย

2.เนื้อหาใน Course Syllabus : คุณครูจะอธิบายหลักการในการเรียนของเทอมนี้ ซึ่งหนึ่งเทอมก็คือ 5 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์จะมีเรียนและสอบต่างๆ โดยจะมีทั้งงานกลุ่ม , Project, งานเดี่ยว, สอบเขียน, สอบพูด , และสอบฟังต่างๆ รวมไปถึงการพาไปทัศนะศึกษาด้วย เป็นต้น

3.นักเรียนต้องมาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% เพราะถ้าต่ำกว่าทางโรงเรียนจะมีจดหมายและมีผลต่อวีซ่าด้วยที่นี่จะเข้มงวดเรื่องการมาเรียนของนักเรียนมากเป็นพิเศษ

เมื่อคุณครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแล้วเบื้องต้น ก็มีการแนะนำตัวเรียกชื่อต่างๆของนักเรียน เดี๋ยวบทความต่อไปจะมาเล่าถึงเรื่องคุณครูและเพื่อนๆในห้องว่ามีชาติไหนบ้าง ติดตามได้ใน เปิดเทอมวันแรก Part 2

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Syllabus (N.) แปลว่า หลักสูตร , หัวข้อย่อยๆ , สาระสำคัญ