เบื่อ … จังเลย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงอะ

ถ้าเราจะพูดว่า เบื่อ … จังเลย เป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องพูดอย่างไร เช่น เบื่ออาหาร เบื่อขนม เบื่อที่จะทำงาน เบื่อไปหมด
เราสามารถใช้วลีที่ว่า Sick of … ซึ่งแปลว่า เบื่อ (…บางอย่าง) โดย Sick ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าป่วยนะ

ตัวอย่างการใช้คำว่า Sick of … ในประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, I’m sick of Japanese food.
I’m sick of love song.
I’m sick of work.
I’m sick of traffic jam.
I am sick of working for other people.
I’m sick of romantic movies.

และนี้ก็เป็นการพูดว่าเบื่อ … เป็นภาษาอังกฤษ โดยเราใช้วลีที่ว่า Sick of … อย่าทบทวนและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะได้ไม่เบื่อกันนะ แล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษกันขึ้นมาเอง