เบื่อ … จังเลย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงอะ

ถ้าเราจะพูดว่า เบื่อ … จังเลย เป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องพูดอย่างไร เช่น เบื่ออาหาร เบื่อขนม เบื่อที่จะทำงาน เบื่อไปหมด เราสามารถใช้วลีที่ว่า Sick of … ซึ่งแปลว่า เบื่อ (…บางอย่าง) โดย Sick ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าป่วยนะ ตัวอย่างการใช้คำว่า Sick of … ในประโยคภาษาอังกฤษ Actually, I’m sick of Japanese […]

Read Article →