เทคนิคการใช้ Since และ For ใน Present Perfect tense

พูดถึง Present Perfect tense จะเห็นประโยคหน้าตาแบบนี้ I have been …. They have been… ลอยมา ซึ่ง Present Perfect tense เป็น tense ที่บอกว่าเราทำอะไรตั้งแต่อดีต แล้วยังคงทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ Since และ For

Since + Point in time
For+ Length of time

ตัวอย่าง
I have worked here
…since 1990.
…for 20 years.

We have lived in Thailand
… Since 2001
…for 4 years.

หลักการจำง่ายๆ
Since ตามด้วยปี ค.ศ. (ตั้งแต่ปี…)
For ตามด้วยจำนวนปี (… ปี)