เทคนิคการใช้ in และ on กับยานพาหนะ

คำบุพบท หรือ Preposition เป็นอีกเรื่องที่ทำให้หลายคนสับสนเวลานำมาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่อง in และ on ที่ใช้กับยานพาหนะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า รถเมล์ รถยนต์ หรือยานพาหนะแต่ละประเภท ใช้ in หรือ on วันนี้มาดูเทคนิคในการเรียนรู้ คำบุพบทเกี่ยวกับ in และ on กัน

การที่เราจะรู้ได้ว่ายานพาหนะแบบไหนใช้ in หรือ on ให้ดูจากลักษณะของยานพาหนะนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ถ้าหากยานพาหนะชนิดนั้นเราสามารถเดินเข้าไปเลือกที่นั่งได้ภายใน เช่น รถเมล์, รถบัส, เรือ หรือเครื่องบิน ยานพาหนะเหล่านี้ส่วนใหญ่นิยมจะใช้คำบุพบท on

ตัวอย่าง

  • We need to get on this bus.
  • The passengers are on the plane.
  • Betty is waiting for us on the boat.

ในขณะที่สถานที่หรือยานพาหนะที่มีขนาดเล็กลงมา หรือมีผนังล้อมรอบ สังเกตได้จากเวลาเราขึ้นหรือเข้าไปแล้วสามารถนั่งได้ทันที ไม่สามารถเดินเลือกที่นั่งอื่นได้ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถTaxi หรือแม้แต่ห้อง ก็สามารถใช้คำบุพบท in ได้

ตัวอย่าง

  • I am already in the car.
  • He got in the taxi.
  • They live in the room.

จากเทคนิคการใช้ in และ on  ข้างต้นนั้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังสับสนการใช้คำบุพบทของทั้ง 2 คำนี้อยู่ ลองสังเกตและนำไปปรับใช้กันดู