เงิน เงิน เงิน Money เราทำอะไรได้บ้าง

เมื่อพูดถึง เงิน เราสามารถนำเงินมาทำอะไรได้มากมายหลายอย่าง นอกจากการจับจ่ายใช้สอย ยังสามารถ ออม ลงทุน แลกเปลี่ยน ฝาก ถอน ต่างๆ ซึ่งการแปรรูปเงิน ด้วยวิธีต่างๆ สามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากมาย เราลองมานึกถึงคำที่สัมพันธ์กับคำว่า เงิน มีอะไรบ้าง

Money
– Deposit = ฝากเงิน
– Withdraw = ถอนเงิน
– Transfer = แลกเงิน
– Save = ออมเงิน
– Borrow =ยืมเงิน
– Lend = ให้ยืมเงิน
– Owe = เป็นหนี้ ติดเงิน
– Spend = ใช้เงิน
– Invest = ลงทุน ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร