Grand คือจำนวนเงินเท่าไรกัน

มีใครดูหนังหรือซีรี่ฝรั่งแล้วเคยได้ยินคำนี้บ้าง Grand ซึ่งจะได้ยินเวลาพูดถึงเงินมักจะบอกว่า 5 Grand, 10 grand ว่าแต่ Grand นี้มันหมายถึงเงินเท่าไรกันนะ Grand นั้นหมายถึงจำนวนเงิน 1,000 (1พัน) อาจจะเป็น 1,000 $, 1,000 £ หรือ 1,000 บาท ก็ได้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆใช้หน่วยเงินเป็นอะไร ถ้าบอกว่า 5 grand ก็คือ 5,000 10 grand […]

Read Article →

สำนวนที่ใช้เกี่ยวกับเงินในภาษาอังกฤษ

เอาละในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับสำนวนและคำที่ใช้ในประโยคต่างๆและพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างการใช้งานที่ใช้เกี่ยวกับเงิน หรือ Money นั้นเอง Loaded มีความหมายว่า มีเงินเยอะ มีเงินมากกนั้นเอง (a lot of money) ประโยคตัวอย่างการใช้งาน My brother is loaded so he always buys us awesome present. Make a killing มีความหมายว่า ทำเงินได้มาก (to […]

Read Article →

เงิน เงิน เงิน Money เราทำอะไรได้บ้าง

เมื่อพูดถึง เงิน เราสามารถนำเงินมาทำอะไรได้มากมายหลายอย่าง นอกจากการจับจ่ายใช้สอย ยังสามารถ ออม ลงทุน แลกเปลี่ยน ฝาก ถอน ต่างๆ ซึ่งการแปรรูปเงิน ด้วยวิธีต่างๆ สามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากมาย เราลองมานึกถึงคำที่สัมพันธ์กับคำว่า เงิน มีอะไรบ้าง Money – Deposit = ฝากเงิน – Withdraw = ถอนเงิน – Transfer = แลกเงิน […]

Read Article →