เข้าใจ Must และ Have to

เรื่อง Must และ Have to ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ชวนสับสนเสมอในการใช้ภาษาอังกฤษของใครหลายคน ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจด้วยหลักการใช้ และดูตัวอย่างประกอบกัน

 

หลักการใช้ Must

  • ใช้เมื่อต้องแสดงความต้องการภาระผูกพันในเชิงส่วนตัว
  • ใช้ Must เมื่อผู้พูดคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น
  • ใช้แสดงภาระผูกพันในส่วนที่เพิ่มเติม

ตัวอย่าง

  • I must answer all the questions.
  • I must go to bed earlier.

 

หลักการใช้ Have to

  • ใช้เมื่อต้องแสดงความต้องการภาระผูกพันแบบลอยๆ ไม่ได้เป็นเชิงส่วนตัว
  • ใช้ Have to เพื่อแสดงความต้องการ จากการบังคับหรืออำนาจภายนอก เช่น กฎหมาย กฎของโรงเรียน และข้อระเบียบต่างๆ เป็นต้น
  • ใช้แสดงภาระผูกพันในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

  • I have to arrive at work at 8:30 sharp. My boss is very strict.
  • In London, you have to drive on the left.