เข้าใจแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ฉันเข้าใจแล้ว เราจะพูดได้อย่างไรได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบจ้า

เราสามารถใช้คำว่า I got it. ที่แปลว่าฉันได้รับแล้ว เข้าใจแล้ว ณ ตอนนั้นเลยเพิ่งเข้าใจตอนที่อีกฝ่ายนั้นพูด (เป็น Present tense)
หรือข้อความที่เข้าใจแล้ว เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นพูดมาก่อนหน้านั้นนานแล้วก็ให้ใช้ I got it. (เป็น Past tense)

และนอกจากคำว่า Get เรายังใช้คำว่า Understand ก็ได้เช่นกัน

โดย I understand it. ที่แปลว่าฉันได้รับแล้ว เข้าใจแล้ว ณ ตอนนั้นเลยเพิ่งเข้าใจตอนที่อีกฝ่ายนั้นพูด เช่นเดียวกับ I got it.
หรือข้อความที่เข้าใจแล้ว เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นพูดมาก่อนหน้านั้นนานแล้วก็ให้ใช้ I understood it เช่นเดียวกับ I got it.

เอาละทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจกันแล้วนะว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ฉันเข้าใจแล้ว ได้ยังไง อย่าเอาไปใช้ในสถานะการณ์จริงๆฝึกใช้งานจริงๆกันนะ