เข้าใจแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ฉันเข้าใจแล้ว เราจะพูดได้อย่างไรได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบจ้า เราสามารถใช้คำว่า I got it. ที่แปลว่าฉันได้รับแล้ว เข้าใจแล้ว ณ ตอนนั้นเลยเพิ่งเข้าใจตอนที่อีกฝ่ายนั้นพูด (เป็น Present tense) หรือข้อความที่เข้าใจแล้ว เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นพูดมาก่อนหน้านั้นนานแล้วก็ให้ใช้ I got it. (เป็น Past tense) และนอกจากคำว่า Get เรายังใช้คำว่า Understand ก็ได้เช่นกัน โดย I […]

Read Article →

Have และ Have got ใช้อย่างไร

การใช้ Have และ Have got นั้นในบางประโยคสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ในบางประโยคก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง มาลองดูตัวอย่างและวิธีการใช้ของทั้ง Have และ Have got ปกติ เราใช้ I have  สามารถย่อได้เป็น I‘ve ดังนั้น I have got จึงย่อได้เป็น I’ve got  เช่นกัน โดยมีความหมายว่า ของฉัน และในบางกรณีก็ใช้ได้เหมือนกันเป็น I have […]

Read Article →