ออกเสียงคล้ายกันจุงเบยกับคำว่า By Buy Bye Bi

เจอ Bi, Buy, Byและ Bye ออกเสียงเหมือนกันอีกแล้วแต่หน้าตาช่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหมายก็ไม่เหมือนกันมาดูทีละตัวกันเลย
Bi = 2 มีความหมายที่แสดงถึงว่าสอง
ตัวอย่าง
bi-weekly = every 2 weeks.
bi- monthly= every 2 months.
sexual=sex >>bisexual ได้ทั้ง สองเพศ ^^

Buy= Spend to get something อันนี้คงรู้กันอยู่แล้วหมายถึง การซื้อ จับจ่ายใช้สอย

By คำนี้ถ้าเปิด dictionary ก็จะเจอว่าเป็นคำบุพบท ความหมาย ใกล้ ข้าง ทาง ไปทาง ก่อนเวลาที่กำหนด แต่ถ้าแยกชัดๆ ก็แบ่งได้ดังนี้
prep. = transportation (movement) เช่น by car by bus
= time (ก่อนเวลาที่กำหนด)
Passive = we know who, we just don’t care

Bye คำนี้เจอประจำก่อนจากกัน ก็จะ บ๊าย บาย ลาก่อน มาจากคำ ว่า goodbye คำนี้แหล่ะเรียกให้ง่ายๆและสั้นๆ เป็น Bye Bye