องค์ประกอบการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษอย่างง่าย

โดยปกติแล้วการเขียนจดหมายหรืออีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษที่เราเคยเห็นกันเป็นหน้าๆ ยาวๆ และดูมีความซับซ้อนมากมายมายนั้น เราสามารถถอดโครงสร้างจดหมายภาษาอังกฤษเหล่านั้นออกมาได้เป็น 3 ส่วน คือ Opening , Action และ Closing มาดูกันดีกว่าว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบในจดหมายนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้

องค์ประกอบหลักการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

  1. Opening คือ การกล่าวเปิด เป็นส่วนต้นของจดหมาย เพื่อระบุตำแหน่งงาน และระบุที่มาของข้อมูล

ตัวอย่าง : I would like to apply for a sales and marketing position that was advertised in JOB.COM , Wednesday 31 August 2019.

  1. Action คือ การระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่ตรงกับโฆษณารับสมัครงาน ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเราถึงเหมาะกับตำแหน่งงานนี้

ตัวอย่าง : According to the advertisement, your position requires candidates with three years of experience, excellent communication skills, and Bachelor Degree in business. The position seems to fit well with my education, experience, and career interests.

  1. Closing คือ การนัดหมายหรือขอให้ทางบริษัทนั้นพิจารณา

ตัวอย่าง : I would like the opportunity to meet you to discuss this opportunity and my qualifications soon. Thank you for your consideration.

จะเห็นได้ว่าการเขียนจดหมายสมัครงานที่ดี ควรเขียนให้ตลบองค์ประกอบ ทั้ง 3 ส่วน ถึงจะเป็นหลักการที่ดีในการสื่อสารกับผู้รับสมัครงาน นอกจากจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาที่ตรงประเด็นแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้สมัครอีกด้วย ถ้าใครกำลังหางานและสมัครงานอยู่ ลองนำองค์ประกอบข้างต้นไปปรับใช้กับตำแหน่งงานของคุณได้