หน้าตาของ Auxiliary verb

มาเรียนรู้ Auxiliary verb ที่ควรรู้จักกัน โดยปกติแล้ว Auxiliary verb นั้นมักจะพูดกันถึงในแง่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่บางคนก็อาจจะเรียกว่า helping verb คือเป็นกริยาช่วยในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรามักพบเห็นได้ในโครงสร้างประโยคทั่วไป ก่อนจะไปดูตัวอย่าง มาดูหน้าตาของ Auxiliary verb ทั้ง 23 คำที่น่าสนใจและพบได้บ่อยตามตารางด้านล่างดังนี้

amisare
waswere 
hashavehad
dodoesdid
maymightmust
bebeenbeing
waswere 
willwould 
cancould 
shallshould 

 

จาก Auxiliary verb ทั้ง 23 คำ ในตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเคยเห็นกันมาบ่อยมาก บางคำนี่ก็ใช้ในชีวิตประจำวันเสียด้วยซ้ำ ถูกต้องแล้วคำเหล่านี้คือ Auxiliary verb เพียงแต่เราอาจจะไม่เคยเรียกมันว่า Auxiliary verb มาก่อนนั่นเอง มาดูตัวอย่างประโยคที่มี Auxiliary verb กัน

ตัวอย่าง

  • They must get there on time.
  • Do you like ice-cream?
  • Can you open the window?
  • I am learning English.
  • He is playing football.
  • Would you help me with this project?