วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพน่ารู้

ในภาษาอังกฤษมีวลีเกี่ยวกับสุขภาพหลายคำที่น่าเรียนรู้เพื่อนำมาใช้พูดได้ในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง

  • Come to มีความหมายว่า มีสติ รู้สึกตัว เช่น When he came to, he was laying on the floor with his hands tied behind his back.
  • Pass out มีความหมายว่า เป็นลม หมดสติ ไม่รู้สึกตัว เช่น People everywhere were passing out from the heat.
  • Get over มีความหมายว่า ฟื้นตัว หายป่วย ดีขึ้น เช่น It’s taken me ages to get over the flu.
  • Pass away มีความหมายว่า ตาย เสียชีวิต เช่น His mother passed away last year.
  • Run over มีความหมายว่า ถูกยานพาหนะชน รถตร์ชน เช่น Two children were run over and killed.
  • Come down with มีความหมายว่า จะไม่สบาย จะเป็นไข้ เช่น I think I’m coming down with flu.
  • Fight off มีความหมายว่า ปลดปล่อยตัวเองจากการไม่สบาย เช่น I’m trying to fight off a cold.