สำนวน Speak of และ Talk of ใช้อย่างไร

เชื่อว่าหลายคำคงสับสนไม่น้อยกับสำนวนสองคำนี้  Speak of และ Talk of เพราะดูเหมือนก็จะมาจากศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กันอีกแล้ว ที่ว่า  Speak แปลว่า พูด ส่วน Talk ก้แปลว่าคุย ดังนั้นมาทำความเข้าใจสำนวน Speak of และ Talk of กันอย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไร

Speak of มีความหมายว่า กล่าวถึง mention มีคุณค่าสมควรจะพูดถึง be worth mentioning

ตัวอย่าง

I didn’t think his performance was anything to speak of.

Talk of มีความหมายว่า พูดถึง ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องนี้ พิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

ตัวอย่าง

They are talking of moving to Chiangmai.