สำนวน Speak of และ Talk of ใช้อย่างไร

เชื่อว่าหลายคำคงสับสนไม่น้อยกับสำนวนสองคำนี้  Speak of และ Talk of เพราะดูเหมือนก็จะมาจากศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กันอีกแล้ว ที่ว่า  Speak แปลว่า พูด ส่วน Talk ก้แปลว่าคุย ดังนั้นมาทำความเข้าใจสำนวน Speak of และ Talk of กันอย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไร Speak of มีความหมายว่า กล่าวถึง mention มีคุณค่าสมควรจะพูดถึง be worth […]

Read Article →