สำนวนเกี่ยวกับคำว่า Call ที่น่าจดจำทำข้อสอบ

โดยปกติแล้ว Call ที่เข้าใจกันเป็น กริยามีความหมายว่า เรียก, เรียกหา , โทรศัพท์  แต่รู้ไหมว่า เมื่อนำคำว่า Call มารวมกับคำกริยาอื่นๆ จะได้วลี หรือสำนวน ที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรจดจำนำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญออกข้อสอบบ่อยมากๆ มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง

Call to mind   แปลว่า จำได้

Call by แปลว่า  แวะ

Call up แปลว่า โทรหา

Call down แปลว่า เรียกให้ลงมาข้างล่าง (to ask someone to come down)

Call for แปลว่า ต้องการออกคำสั่ง

Call in แปลว่า เชิญมาปรึกษา

Call off แปลว่า ไม่เอา ยกเลิก

Call back แปลว่า เรียกกลับ

Call out แปลว่า เรียกออกมา (go on strike)

Call on/upon แปลว่า เยี่ยม

เอาเท่านี้ก่อนลองนำไปใช้กันดูแล้วจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นแน่นอน