Phrasal verb เรื่อง Call ที่ควรรู้

Phrasal verb ในภาษาอังกฤษก็เปรียบเสมือนคำศัพท์ เพราะจะมีความหมายแตกต่างไปจากรากคำเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ไว้ Phrasal verb จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสนทนาหรือพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆบทความก่อนหน้านี้ โดยในครั้งนี้เราจะเสนอ Phrasal verb ที่ควรรู้ของ Call มาดูกันว่ามีคำไหนและมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง Call around หมายถึง ไปเยี่ยมใครสักคนที่บ้าน Call back หมายถึง โทรกลับ โทรหาอีกครั้ง หรือ เรียกให้กลับไป Call in หมายถึง โทรหา , […]

Read Article →

สำนวนเกี่ยวกับคำว่า Call ที่น่าจดจำทำข้อสอบ

โดยปกติแล้ว Call ที่เข้าใจกันเป็น กริยามีความหมายว่า เรียก, เรียกหา , โทรศัพท์  แต่รู้ไหมว่า เมื่อนำคำว่า Call มารวมกับคำกริยาอื่นๆ จะได้วลี หรือสำนวน ที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรจดจำนำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญออกข้อสอบบ่อยมากๆ มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง Call to mind   แปลว่า จำได้ Call by แปลว่า  แวะ Call up แปลว่า […]

Read Article →