สำนวนวลีเกี่ยวกับโทรศัพท์ควรรู้

ปัจจุบันนี้เรื่องการโทรศัพท์เป้นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคนเรามากกว่าสมัยก่อน เนื่องด้วยเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารในการทำงานนอกจากการส่ง Email แล้ว การโทรยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษจึงมีวลีเกี่ยวกับการโทรศัพท์ที่น่าสนใจที่คนส่วนใหญ่ควรศึกษาไว้ เพราะต้องมีโอกาสได้นำวลีเหล่านนี้มาใช้ในการคุยโทรศัพท์กับชาวต่างชาติแน่นอน สำหรับวลีการโทรศัพท์ที่คิดว่ามีประโยชน์และหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ใช้นั้นประกอบด้วย

  • Hold on ความหมายในทางโทรศัพท์ คือ ถือสายรอสักครู่ เช่น Could you hold on for a minute, please?
  • Get through ความหมายในทางโทรศัพท์ คือ รับสาย ได้พูดคุยกับปลายทาง เช่น I rang but couldn’t get through to him.
  • Call back ความหมายในทางโทรศัพท์ คือ โทรกลับ ติดต่อกลับไป เช่น I’ll call him back in the afternoon.
  • Hang up ความหมายในทางโทรศัพท์ คือ วางสาย เช่น Peter, don’t you ever hang up on me again!
  • Put through ความหมายในทางโทรศัพท์ คือ โอนสาย เช่น Can you put me through to the HR department, please?