สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้าน

สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านที่น่าสนใจควรรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

  • Under the table มีความหมายว่า ไม่เป็นทางการ โดยอย่างไม่เป็นทางการ
  • Greasy spoon มีความหมายว่า ร้านอาหารทอดที่ไม่แพง
  • Go to the mattresses มีความหมายว่า ไปต่อสู้ ไปประจันหน้า
  • In the toilet มีความหมายว่า ในสภาพหายนะ ในสภาพที่แย่
  • Iron out มีความหมายว่า แก้ไขปัญหา
  • Storm in a teacup มีความหมายว่า ความวุ่นวายเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สำคัญจะหายไปอย่างรวดเร็ว
  • Sweep under the rug มีความหมายว่า พยายามปกปิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดชั่วคราว
  • Turn the tables มีความหมายว่า สถานการณ์ย้อนกลับ
  • Wet blanket มีความหมายว่า ใครบางคนที่ช่วยลดโอกาสในการเฉลิมฉลอง