สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี

มาเรียนรู้สำนวนเกี่ยวกับเรื่องสีในภาษาอังกฤษ ว่าฝรั่งเค้าเปรียบเทียบสีแต่ละสีกับสิ่งใดบ้างแล้วมีความหมายอย่างไร ซึ่งเชื่อว่ามีประโยชน์และน่าสนใจมาก พร้อมแล้วไปดูกันเลย

  • Catch someone red-handed ถ้าภาษาไทยก็จะเหมือนคำว่า จับได้คาหนังคาเขา จับคนร้ายได้ในขณะที่กระทำความผิดอยู่ เช่น She was caught red-handed while trying to steal a car.
  • Once in a blue moon หมายถึง ไม่บ่อย นานๆครั้ง เช่น We go out once in a blue moon.
  • In black and white หมายถึง การเขียน เช่น It was in the agreement, in black and white.
  • Roll out the red carpet หมายถึง ทักทายต้อนรับอย่างสุภาพ เป็นมิตร  เช่น They rolled out the red carpet for me.
  • A white lie คือ การโกหกสีขาว โกหกแบบบริสุทธิ์ เช่น I told a white lie not to hurt her feelings.
  • Out of the blue ทันที ทันใดนั้น อย่างทันทีทันใด เช่น He got mad at me out of the blue.
  • Black sheep (of the family) แกะดำ ประมาณว่า คนที่ล้มเหลว ทำผิดพลาด หรือทำบางสิ่งที่แตกต่างไปจากครอบครัว เช่น He never went to college, He’s the black sheep of the family.
  • Get the green light ภาษาไทยก็ไฟเขียว อนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น I got the green light from my boss to begin the project.
  • The grass is greener on the other side เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า คนเรามักจะรู้สึกดีกว่าถ้าได้สิ่งที่แตกต่าง ประมาณว่าสนามหญ้าบ้านคนอื่นมักจะสวยกว่าของตัวเอง
  • Green with envy หมายถึง อิจฉา เช่น She was green with envy when she saw my new bag.