สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความหนาว

ครั้งที่แล้วเราเรียนสำนวนภาษอังกฤษเกี่ยวกับเพลงไปแล้วครั้งนี้เรามาเรียนสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความหนาวกันบ้างดีกว่า ว่าฝรั่งนั้นได้เปรียบเทียบความหนาวแต่ละแบบกับความหมายที่แฝงไว้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เราเก่งภาษอังกฤษมากขึ้น ยิ่งรู้สำนวนภาษอังกฤษมาก ยิ่งช่วยให้เราเข้าใจบริบทภาษาอังกฤษง่ายขึ้น

สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความหนาว:

  • To get (have) cold feet หมายถึง เมื่อคุณรู้สึกไม่กล้าทำบางสิ่งบางอย่าง อย่างกะทันหัน อยู่ดีๆก็เกิดความกล้ว ไม่กล้าทำ เช่น Don’t worry about being scared to get married tomorrow. It’s normal to have cold feet.
  • To be out cold หมายถึง ไม่มีสติ หลับลึก เช่น After working for three days without sleep. James went to bed and soon was out cold.
  • To give someone the cold shoulder หมายถึง การเพิกเฉยหรือไม่สนใจบางคน เช่น Pony gave me the cold shoulder. Do you know why she ignored me?
  • To go (quit) cold turkey หมายถึง หยุดการกระทำบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น I need to stop smoking. I need to go cold turkey.