สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพลง

สำนวนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายมาก และเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะโดยทั่วไปแล้วสำนวนนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบ การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนชาติๆนั้นๆ มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจพอสมควรถ้าหากเราจะต้องเรียนรู้สำนวนต่างชาติ อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพลงมาฝาก มาเรียนรู้พร้อมกัน

  • It takes two to tango หมายถึง เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง 2 อย่างที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน เช่น The argument with your friend isn’t all your fault. It takes two to tango.
  • Strike a chord หมายถึง เห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างมากๆ เช่น The president’s speech struck a chord with small business owners.
  • Face the music หมายถึง ยอมรับผลของการกระทำ เช่น Tony broke his mom’s favorite vase. She’ll find out eventually, so he should face the music and tell her now.
  • Music to my ears หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่น่าฟังมากๆ เช่น The news about my promotion is music to my ears.