สำนวนน่าคิด Don’t judge a book by its cover.

สำนวน Don’t judge a book by its cover.  แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก หรือหากอธิบายให้เข้าใจกว่านี้ก็คือ อย่าตัดสินคนที่ภายนอก เป็นสำนวนน่าคิดที่สอนให้เรารู้ว่า การที่เราจะมองใครก็ตามอย่าพึ่งตัดสินหรือด่วนสรุปว่าคนๆ นั้นจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ เพียงแค่มองจากภายนอก โดยไม่ได้มองลึกเข้าไปภายในจิตใจ

Judge เป็นกริยา แปลว่า ตัดสิน พิจารณา, ลงความเห็น
ตัวอย่าง
The judge reminded the witness that she was under oath.
The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.
In Britain, judges wear white wigs in court.

สำนวนนี้น่าสนใจเลยทีเดียว