สำนวนน่าคิด Don’t judge a book by its cover.

สำนวน Don’t judge a book by its cover.  แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก หรือหากอธิบายให้เข้าใจกว่านี้ก็คือ อย่าตัดสินคนที่ภายนอก เป็นสำนวนน่าคิดที่สอนให้เรารู้ว่า การที่เราจะมองใครก็ตามอย่าพึ่งตัดสินหรือด่วนสรุปว่าคนๆ นั้นจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ เพียงแค่มองจากภายนอก โดยไม่ได้มองลึกเข้าไปภายในจิตใจ Judge เป็นกริยา แปลว่า ตัดสิน พิจารณา, ลงความเห็น ตัวอย่าง The judge reminded the witness that […]

Read Article →