สำนวนธุรกิจเกี่ยวกับเงิน

ในภาษาอังกฤษมีสำนวนธุรกิจเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ หรือสิ่งที่มีค่ามากมาย วันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจภาษาอังกฤษมาให้ดังนี้

  • Nickel and dime หมายถึง การเจรจาต่อรองกับผลรวมเล็กๆน้อยๆ
  • A penny saved is a penny earned หมายถึง ทุกๆการสะสมเล็กๆน้อยๆ สามารถสร้างการประหยัดได้
  • Banner year หมายถึง เป็นปีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
  • Dime a dozen หมายถึง เป็นเรื่องปกติ เรื่องธรรมดา ไม่มีค่าอะไรพิเศษ
  • Crunch the numbers หมายถึง ทำการคำนวณ คิดวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจหรือทำนายบางสิ่งบางอย่าง
  • In the red หมายถึง การสูญเสียเงินจากจุดเริ่มต้นที่กำหนด หรือขาดทุนนั่นเอง
  • Nest egg หมายถึง เงินสะสม หรือการสะสมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต
  • You can take it to the bank หมายถึง ฉันมั่นใจและการันตี หรือ รับประกัน รับรอง
  • Pinch pennies หมายถึง ประหยัด มัธยัสถ์ ตระหนี่ หรือ ขี้เหนียว