สำนวนที่ใช้เกี่ยวกับเงินในภาษาอังกฤษ

17121923990_ba6b3b8fe6_b

เอาละในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับสำนวนและคำที่ใช้ในประโยคต่างๆและพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างการใช้งานที่ใช้เกี่ยวกับเงิน หรือ Money นั้นเอง

Loaded มีความหมายว่า มีเงินเยอะ มีเงินมากกนั้นเอง (a lot of money)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน My brother is loaded so he always buys us awesome present.

Make a killing มีความหมายว่า ทำเงินได้มาก (to make a lot of money)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน My brother made a killing working in the oil industry.

Make ends meet มีความหมายว่า ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่าครองชีพ (cover your bill , can pay your bill)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน I lost my job and I am having a hard time making ends meet.

Hand to mouth มีความหมายว่า ใช้เงินทันทีที่หามาได้ (spend money as soon as you make it.)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน Since I lost my job I have had to live hand to mouth.

An arm and a leg มีความหมายว่า เป็นสิ่งจำเป็นมาก และมีมูลค่าสูง (very expensive)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน My new motorcycle cost me an arm and a leg but I love it.

Pinch pennies มีความหมายว่า ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากๆ มัธยัด (to be very careful how spend your money)
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน My grandfather is a penny pincher.

Two cents มีความหมายว่า ความคิดเห็น หรือ opinion
ประโยคตัวอย่างการใช้งาน In my last meeting at work, I put in my two cents.

และนี้ก็เป็นคำและสำนวนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆทอง ที่เราควรจะจดจำและนำเอาไปใช้กันนะ