สำนวนความสุขภาษาอังกฤษ

คนเราถ้ามีความสุขสุดๆ ก็มักจะมีคนเปรียบเปรยไว้หลายแบบ โดยถ้าในภาษาไทยก็จะมีสำนวนอุปมาอุปมัยแห่งความสุขเช่น ดีใจเหมือนลิงโลด เป็นต้น ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีสำนวน Happy มีความสุขเช่นกัน วันนี้จึงนำสำนวนแห่งความสุขมาฝากกัน

สำนวนเกี่ยวกับความสุข หรือ Happiness idioms

  • Having a whale of a time มีความสุขเหมือนเรานอนอยู่บนน้ำที่พุ่งออกมาจากหัวปลาวาฬ (ลองนึกภาพตาม)
  • On cloud nine เปรียบเหมือนมีความสุขอยู่บนสวรรค์ชั้น 9 คิดดูว่าสุขขนาดไหน
  • Tickled pink เป็นความสุขอารมณ์ประมาณจั๊กจี้สีนะ แต่เป็นจั๊กจี้สีชมพู
  • On top of the world รู้สึกสุขแบบอยู่เหนือโลกทั้งปวง เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก
  • Happy as a clam มีความสุขเหมือนหอย อันนี้ไม่แน่ใจ แต่น่าจะประมาณว่า หอยมันจะอ้าปากเปิดแสดงว่าทุกครั้งที่หอยอ้าปากก็อาจจะมีสัญญาลักษณ์คล้ายปากยิ้มหัวเราะมีความสุข
  • Buzzing เป็นลักษณะของการขยับปีกไวๆของผึ้ง จึงคล้ายกับอาการดีใจแบบมีความสุข
  • Over the moon มีความสุขเหนือดวงจันทร์
  • In seventh heaven มีความสุขแบบสวรรค์ชั้น 7