สับสนไหมกับตระกูล Other another ทั้งหลาย

สับสนไหมกับตระกูล Other ทั้งหลาย ที่ทั้งความหมายและวิธีการใช้บางครั้งเราก็ยังไม่แม่น ผิดๆ ถูกๆ ครั้งนี้เรามาดูกันให้เข้าใจกันดีกว่าว่า แต่ละคำมีความหมายและวิธีการใช้อย่างไรบ้าง

Other แปลว่า อื่นๆ โดยจะวางไว้หน้าคำนามพหูพจน์ [other + นามนับได้พหูพจน์]

ตัวอย่าง

This drug can be safely used in combination with other medicines.

The country has vast oil reserves and rich deposits of other minerals.

Others แปลว่า อันอื่น ๆ ที่เหลือ แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนแต่รู้ว่ามากกว่า 1

ตัวอย่าง

Some writers are greater than the others.

Another แปลว่า อีกสิ่งหนึ่ง อีกอันหนึ่ง (one more) จะวางไว้หน้าคำนามเอกพจน์ [another + นามนับได้เอกพจน์]

ตัวอย่าง

We can fit another person in my car.

I’m going to have another piece of cake.

The other แปลว่า อีกอันที่เหลือ โดยจะใช้เมื่อพูดถึงของ 2 อย่าง ซึ่ง จะพูดอย่างแรกไปแล้ว แล้วจะพูดถึงอย่างที่สอง ที่เหลืออยู่ โดยเราจะรู้จำนวนอยู่แล้วแน่นอนว่าเหลืออีกแค่อย่างเดียว

ตัวอย่าง

I went to the movie theatre with my two friends. The first one is Marry and the other one is Jacky.

They had two little daughters, one a baby and the other one a girl of nine.

The others แปลว่า อันอื่น ๆ ที่เหลือ หรือคนอื่นๆที่เรารู้จำนวนแน่นอนว่าเหลือเท่าไหร่ แต่รู้ว่ามากกว่า 1

ตัวอย่าง

There are ten pets in my house. Seven are dogs and the others are cats. คือเรารู้แน่นอนว่าที่เหลือเป็นแมวอีก 3 ตัว

สรุปและเทคนิคข้อสังเกต

Others = other + s อื่นๆที่มากกว่า 1

Another = an + other อีกสิ่งหนึ่ง แค่อันเดียว

The other = the + other อีกสิ่งหนึ่งที่พูดถึงของ 2 อย่าง

The others = the + other + s อื่นๆที่มากกว่า 1 โดยรู้จำนวนแน่นอน