สับสนไหมกับตระกูล Other another ทั้งหลาย

สับสนไหมกับตระกูล Other ทั้งหลาย ที่ทั้งความหมายและวิธีการใช้บางครั้งเราก็ยังไม่แม่น ผิดๆ ถูกๆ ครั้งนี้เรามาดูกันให้เข้าใจกันดีกว่าว่า แต่ละคำมีความหมายและวิธีการใช้อย่างไรบ้าง Other แปลว่า อื่นๆ โดยจะวางไว้หน้าคำนามพหูพจน์ [other + นามนับได้พหูพจน์] ตัวอย่าง This drug can be safely used in combination with other medicines. The country has […]

Read Article →