สัญลักษณ์และคำย่อน่ารู้

มาดูสัญญาลักษณ์และคำย่อน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยกันเถอะ เพราะบางครั้งการรู้และเข้าใจสัญลักษณ์ หรืออักษรย่อเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเข้าจความหมายของเนื้อความทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น โดยในบางครั้งก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สากลที่จำเป็นและพึงรู้ไว้ ก่อนอื่นมาดูคำศัพท์ของคำว่าสัญลักษณ์และอักษรย่อกันก่อน

สัญลักษณ์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Symbol

อักษรย่อ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Abbreviation หรือ Acronym

สำหรับสัญลักษณ์และอักษรย่อที่เป็นสากลควรรู้ได้แก่

อักษรย่อ/สัญลักษณ์ความหมายคำแปล
& , +And , plusและ,บวก
Less, minusน้อย,ลบ
=Is, equal, is the same asเท่ากับ
Is not, does not equal,  is not the sameไม่เท่ากับ
>Is greater than, is more than. Is overมากกว่า
<Is less thanน้อยกว่า
Leads to, results inนำไปสู่ผลลัพธ์
Comes from, results fromเป็นผลมาจาก
Rises, increasesเพิ่มขึ้น
Falls, decreasesลดลง
#Numberตัวเลข
t/foreThereforeดังนั้น
/hourPer hourต่อชั่วโมง
/dayPer dayต่อวัน
b/cBecauseเพราะว่า
sthSomethingบางสิ่ง
@Atที่
Diff.Difference, differentแตกต่าง
e.g.For example, such asตัวอย่าง, เช่น
BUTBut, however, althoughแต่
w/withกับ
Prob.Problemปัญหา
Ppl.Peopleผู้คน
$Moneyเงิน
/Orหรือ
Pic.Pictureรูปภาพ
Lang.languageภาษา