วลีในภาษาอังกฤษไว้สำหรับบอกว่าชื่นชอบหรือหลงใหลสิ่งต่างๆ

ปกติเวลาเราบอกว่าเราชอบ หลงใหล หรือสนุกกับสิ่งใดๆเป็นภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่นิยมใช้คำศัพท์ ประเภท Like, love หรือ Enjoy เป็นต้น แต่ความจริงแล้วในภาษาอังกฤษยังสามารถบอกสิ่งที่เราชื่นชอบได้ในอีกหลายแบบหลายวลี และวลีที่วันนี้จะนำมาเสนอส่วนใหญ่จะเป็นวลีที่ไม่เป็นทางการ นิยมใช้พูดหรือสื่อสารแบบไม่ทางการมากกว่า มาดูกันเลย

  • To be into…/ not be into… เราสามารถใช้วลีนี้ในการบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนได้ ด้วยโครงสร้างนี้ ประธาน+to be+ สิ่งที่คุณชอบ/ไม่ชอบ

ตัวอย่าง

  • I’m really into listening R&B songs.
  • She’s not really into football.

 

  • To be fond of…/ not be fond of… วลีนี้จะใช้คำศัพทคำว่า fond ซึ่งแปลว่ารัก ชอบ งมงาย เช่นกัน

ตัวอย่าง

  • We’ve been fond of that girl since they were babies.

 

  • To be a fan of…/ not be a fan of… สำหรับวลีนี้ใช้คำว่า Fan ซึ่งเป็นคำที่หลายคนคุ้นหูมาจาก Fan club นั่นเองโดยเราสามารถใส่สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบได้ก่อนคำว่า Fan

ตัวอย่าง

  • I’m a big pasta fan. I know a great Italian retardant that we can go to.
  • He’s not a Korea fan but he’s like Japan.

 

  • To be crazy about… / not be crazy about… แน่นอนว่า crazy ที่แปลว่า หลงใหล คลั่งไคล้หรือบ้า ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน

ตัวอย่าง

  • She’s crazy for Chanel. She buys items every season, no matter how much they cost.

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.