วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษไว้ใช้เพื่อทำการร้องขอ (Making Requests)

ครั้งนี้มาดูวลีการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการร้องขอ หรือขอให้ผู้รับทำบางสิ่งบางอย่างให้เรา  (Making Requests) โยแน่นอนว่าจะมีทั้ง 2 แบบคือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือเรื่องที่ขอร้องด้วย ดังนี้

วลีเขียน Email ร้องขอแบบเป็นทางการ

  • กรณีถามใครบางคนเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณ สามารถเขียนได้ประมาณว่า Could you do Jack’s part of the project.
  • Would you mind sending me the…for…

วลีเขียน Email ร้องขอ แบบไม่เป็นทางการ

  • กรณีขออนุญาตใครบางคน เช่น Do you mind if I leave early tomorrow?
  • Could I have an extension on my deadline, please?
  • Can I use your computer, please?
  • Can you meet me on….please?